Stichting vrienden van de Hennepakkers

Al jaren wordt er door een groep vrijwilligers onderhoud gepleegd, beheer gedaan en kleinschalige projecten ontwikkeld binnen De Hennepakkers. Met regelmaat is deze groep op zaterdagochtenden te vinden in het park. Inmiddels is de groep bijeengebracht in een stichting. Door dit officiële karakter neemt ook de verantwoordelijkheid toe en kunnen we beschikken over een toegekend budget waarmee we alle noodzakelijke onderhoud kunnen doen. Samen met de gemeente werken we aan de hand van een jaarplan en een werklijst alle klussen af. Daarnaast kunnen we als stichting nu ook achter fondsen en subsidies aan om bepaalde projecten gefinancierd te krijgen en uit te voeren. De Stichting is opgericht in juni 2018. Kakelvers dus. 

De Hennepakkers is een dorpspark aan de rand van Stolwijk en meet een oppervlakte van ruim 5 hectare. Weide, bos en water zijn de drie hoofdelementen. De boomgaard bestaat uit een twintigtal hoogstam fruitbomen waaronder appels en peren. Daarnaast staan er nog enkele kersenbomen bij het insectenhotel en langs het water. Verder kun je in de Hennepakkers bessen- bramen en frambozen struiken vinden en staan er pruimen-, kersen-tamme kastanje- en walnoten bomen. Kortom, er kan dus in het juiste seizoen lekker gesnoept worden uit het park.

Door de diversiteit van flora in het park, is er ook een mooie diversiteit van fauna ontstaan. Naast egels en andere knaagdieren zijn er vele dieren te vinden. De eenden, en in de winter ook de bijzondere soorten, en ganzen voelen zich thuis in de wateren van De Hennepakkers. Er zijn voldoende beschutting en nestplaatsen te vinden. De houtwallen dienen zowel als beschutting, nestplaats en als fourageerplek voor de insecteneters. De vele soorten kleinere (zang)vogels, spechten, visdiefjes, zwanen, aalscholvers, reigers, eksters, vlaamse gaaien, ooievaars, duiven, kauwen, ijsvogels, uilen en vleermuizen hebben van De Hennepakkers inmiddels hun thuis gemaakt. Rondom De Hennepakkers zijn dan ook regelmatig de grotere roofvogels te vinden die op hun manier hun graantje meepikken. 

De Hennepakkers is vroeg in de jaren 80 ontstaan en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig park waar vele dorpsbewoners dagelijks gebruik van maken. Echter, tot op de dag van vandaag, is er veel achterstallig onderhoud waar we hard aan werken. Wij doen ons best! 

 

Hennepakkers historie

Vroeger bestond het boerenleven uit het telen van vlas (hennep). Deze werden na de oogst op de akkers te drogen gelegd, daaruit is de naam ontstaan. Vroeger heeft hier de boerderij van de familie Dogterom gestaan. De boomgaard welke bij de boerderij hoorde bestaat nog steeds. De familie Dogterom was zowel veeboer of akkerboer. Een aantal jaren geleden hebben we bij onderhoudswerkzaamheden bij de waterkant nog een volledig koeienskelet opgegraven. 

Helaas weten we nog niet alles over de Hennepakkers. Daarom zouden we hier zoveel meer over willen weten zodat we dat hier ook kunnen delen. Langs deze weg dan ook een oproep aan alle oud Stolwijkers. Weet je iets over de Hennepakkers? Heb je historisch materiaal? Weet je een mooie annekdote? Help ons het plaatje compleet te maken zodat ook generaties na ons weten over de historie van ons unieke dorpspark. 

Vrijwilliger worden

Kortom, er zijn van die dagen dat we wel wat hulp kunnen gebruiken. Vele handen maken licht werk. Je hoeft geen verstand van groen te hebben om een zinvolle bijdrage te leveren aan een klusdag. Koffie, thee en wat lekkers zijn bijna vanzelfsprekend geregeld! Kijk op Facebook voor de kalender en geef je op voor een klusdag. Dit kan door ons een mailtje te sturen aan hennepakkersgroep@hotmail.com. Een klusdag doen we altijd op zaterdagochtend en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Er is altijd wel iets te doen. Ook in het informatiebord in De Hennepakkers zullen we de kluskalender delen.