In Nederland heb je grofweg 3 soorten honingbijen, De zwarte bij, de Carnica en de Buckfast. Ik heb de keuze gemaakt voor de Buckfast. Niet dat de andere soorten slechter zijn maar de eigenschappen van de Buckfast passen nu eenmaal het beste bij mijn manier van imkeren en de locatie waar ik de bijen heb gehuisvest. Bij een hond kijk je tenslotte ook primair naar de karaktereigenschappen welke het beste passen bij jou en jouw situatie. Uiterlijk en grootte speelt daarbij ook nog een rol, dat heb je bij bijen dan weer een stuk minder.

Je hebt verder een verschil in zomer- en winterbijen. Zomerbijen leven relatief kort, zo’n 42 dagen. De laatste 3 weken van hun leven gaan ze pas op pad om nectar en stuifmeel te halen. Soms vliegen zij hier wel 3-5 kilometer voor van 'huis'. Voor die tijd zijn het huisbijen en voeren zij diverse taken zeer gedisciplineerd uit in de kast. Winterbijen leven langer, ongeveer 3 maanden en komen nauwelijks buiten. In de winter gaat het volk terug in populatie naar zo’n 10.000-20.000 bijen terwijl een gezond bijenvolk in de zomer wel 50.000 bijen kan tellen.

Waarom zwermen bijen?

Zwermen is de natuurlijke manier waarop een bijenvolk zich opsplitst in meerdere volken. Een bijenvolk zal rond de maanden mei/juni gaan zwermen. Dit gebeurt wanneer een woning voor een bijenvolk te klein wordt. Er wordt een nieuwe koningin gemaakt. De oude koningin legt dan een bevrucht eitje in een kokervormige cel. Deze cel wordt de koninginnecel genoemd. Deze cellen zijn verticaal opgesteld en worden ook wel koninginnedoppen, zwermcellen of moerdoppen genoemd. De larve wordt gevoed met koninginnengelei, een speciale brei waardoor de larve uitgroeit tot een echte koningin. De geboorte is na 16 dagen. 

Een paar uur voor de geboorte vertrekt de oude koningin. Zij neemt de helft van het volk mee. Dit heet de voorzwerm. Als er meerdere koninginnen geboren worden verlaten ook zij met een groep bijen de kast, deze worden nazwermen genoemd. Als de overgebleven groep bijen te klein wordt, stopt het zwermen. Er blijft 1 koningin over, de overigen worden gedood. 

Elke zwerm zal een nieuw onderkomen zoeken. Dit onderkomen zal gevonden worden door één van de verkenners. De overige bijen klonteren, in afwachting daarvan, samen op een tijdelijke plek tot een tros. Het zoeken van een nieuw onderkomen kan enkele dagen duren. Voordat een zwerm vertrekt zuigen alle bijen zich helemaal vol met honing en wordt er stuifmeel meegenomen, als voedselvoorraad voor de komende dagen en om het nieuwe nest op te starten. 

Bijen zwermen

Heb je een bijenzwerm in de tuin? Gefeliciteerd. Je bent getuige geweest van een bijzonder natuurfenomeen. Natuurlijk heeft een zwerm van enkele duizenden zoemende bijen bijna iets dreigends en onheilspellends. Onbekend maakt onbemind. Echter, dit valt heel erg mee. Zodra de koningin ergens is geland, zal de zwerm zich rond de koningin gaan begeven. Zij vormen dan een prachtige bijentros. De lucht wordt weer rustig zodra alle bijen geland zijn. Tijd om de imker te bellen. Ik kom de zwerm graag bij je wegscheppen. Je kunt mij bereiken op 06 226 99 289. Dus, geen paniek, geniet van het fenomeen en ik kom je verlossen van de zwerm en breng nog een verrassing voor je mee. 

Zonder bijen geen bestaan!

De bestuiving is de basis van ons bestaan. In ons dagelijkse voedselaanbod zijn we voor meer dan 70% afhankelijk van bestuiving door insecten. Dus, zonder bijen ziet ons leven er een stuk minder fraai uit!
Ook in kassen worden de laatste jaren de bestuivingen weer veelal uitgevoerd door zoemende ingehuurde troepen. De beroepsimkers plaatsen hun kasten dan voor bepaalde tijd in kassen en op velden waar gewasbestuiving noodzakelijk is. Dit is namelijk vele malen efficiënter en goedkoper dan met de hand.

Buckfast

Bron: www.buckfast.nl
Enkele eigenschappen van de door ons geteelde Buckfast koninginnen zijn op de eerste plaats de extreme zachtaardigheid. Daarnaast zwermen zij bijna niet. Het zijn over het algemeen goede overwinteraars, gezond en wat voor veel imkers belangrijk is, zij kunnen ontzettend veel honing halen. Vanwege o.a. deze eigenschappen is het een uitstekende bij om in verstedelijkte gebieden te houden omdat zij een minimum aan overlast bezorgen voor omwonenden. Een op en top Urban bee!
Het bijenvolk, hier op de foto afgebeeld, is afkomstig van onze stichting.
Ook onze koning weet nu dat Buckfast bijen zachtaardig zijn.
(Foto: Joost Huijsing) 

Ontwikkelingsduur van ei tot bij

Imkerkalender

Wil je weten hoe het bijenjaar eruit ziet en wat de werkzaamheden in die periodes zijn, bekijk dan de imkerkalender. Wil je meer weten over het werk van de imker, neem, dan gerust contact met mij op. 

Contact:
Imker Mark Elkerbout,
Karekietstraat 10
2821 XP Stolwijk
imker@stolwijksehoning.nl
Telefoon: 06 226 99 289 (voor zwermmeldingen)