In het nieuws

 ‘Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers – Vrienden van De Hennepakkers – ben ik al 10 jaar bezig om het park op te knappen en verder te ontwikkelen, met vooral eigen middelen. Eerdere verzoeken om hulp van de gemeente leidden tot weinig resultaat. Tot ik een brandbrief schreef aan Ria Boere en de gemeenteraad. Ria kwam persoonlijk langs om het park te bekijken en nu zit er schot in de zaak. We zijn inmiddels een stichting geworden en hebben budget gekregen om ons plan verder uit te voeren. Knotwilgen snoeien, natuurvriendelijke oevers maken, biodiversiteit vergroten, nestkasten, de boomgaard en de paden onderhouden, insectenhotel, een eiland met 4 bijenvolken, kinderen weer leren spelen in de natuur…. Het wordt ieder jaar beter!’

Klik hier voor een pdf van de Gebiedsconferentie 2018 waarin Mark Elkerbout in het zonnetje wordt gezet.

Persbericht 21 januari 2019. Stichting Vrienden van de Hennepakkers verdient Kern met Pit Predicaat.

Download de pdf

Artikel in het AD van 26 mei 2018.

Download de pdf